Branschbehörigheter

Våtrumsbehörighet

Vi är utbildade i Byggkeramikrådets branschregler (BBV), vilket innebär att vi har våtrumsbehörighet. För att få den har vi gått utbildningar för plattsättare och arbetsledare och lärt oss hur vi arbetar enligt branschreglerna.

När vi träffas har du rätt att be oss visa vår behörighetslegitimation. Den visar att vi är behöriga plattsättare och får utföra tätskiktsarbete. Behörigheten ger oss rätt att utfärda BKR:s kvalitetsdokument, som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmannamässigt sätt.

Detta kan du kräva av ett behörigt företag

Om du ska renovera eller bygga nytt badrum har du rätt att kräva av din leverantör att de arbetar efter Byggkeramikrådets branschregler, BBV.

Behörigheten innebär att leverantören har kunskap om att använda godkända tätskiktssystem, lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV, pkt 11. Leverantören ska lämna ett ifyllt kvalitetsdokument tillsammans med monteringsanvisningar för använda tätskiktssystem till dig som kund. Om du har frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta oss.

Frivilligt att följa branschreglerna

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV ska gälla måste du som beställare avtala om reglerna med en behörig entreprenör. BBV uppfyller de tvingande reglerna i Boverkets byggregler.

Om en tvist går till domstol är det ganska troligt att man utgår ifrån BBV för att bedöma om ett uppdrag genomförts fackmässigt, även om det inte finns med i något avtal.

Hur går det till med offert och avtal?

Ofta lämnar vi en skriftlig offert via mail, som även fungerar som avtal. Om du vill skriva ett mer utförligt avtal rekommenderar vi Hantverkarformuläret.

Vi lämnar garantier på vårt arbete
Generellt sett lämnar vi 2 års garanti i första hand, ansvar upp till 10 år. Täthetsgatantin gäller i 10 år. Hör av dig till oss så berättar vi exakt vad som gäller i ditt fall.

Vid avtal mellan entreprenör och enskild konsument är det alltid konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser-hantverksformuläret som gäller.